Adam Lipowski

 Fizyka Komputerowa


     Fizyka Komputerowa - metody, przykłady zastosowań:
  1. Całkowanie równań różniczkowych, układy chaotyczne, równanie logistyczne
  2. Gaz sieciowy
  3. Procesy wzrostu (DLA, Eden), fraktale, samopodobieństwo
  4. Perkolacje
  5. Dynamika populacji (drapieżniki i ofiary)

     Laboratorium Komputerowe:

  1. Test generatora l. losowych, Person/Student, Applet, rysowanie w apletach, Canvas
  2. Błądzenie przypadkowe na płaszczyźnie, AWT, obsługa zdarzeń, ActionListener
  3. Swing, animacje, gaz sieciowy
  4. Gaz sieciowy z anihilacją, zapis do pliku
  5. Model Eden, anonimowa klasa wewnętrzna, Color

 
     Java - podstawy: