Adam Lipowski

 Fizyka Komputerowa


     Fizyka Komputerowa - metody, przykłady zastosowań:
 1. Całkowanie równań różniczkowych, układy chaotyczne, równanie logistyczne
 2. Gaz sieciowy
 3. Procesy wzrostu (DLA, Eden), fraktale, samopodobieństwo
 4. Perkolacje
 5. Dynamika populacji (drapieżniki i ofiary)
 6. Dylemat więźnia, teoria gier, socjofizyka
 7. Algorytmy genetyczne

     Laboratorium Komputerowe:

 1. Test generatora l. losowych, Person/Student, Applet, rysowanie w apletach, Canvas
 2. Błądzenie przypadkowe na płaszczyźnie, AWT, obsługa zdarzeń, ActionListener
 3. Swing, animacje, gaz sieciowy
 4. Gaz sieciowy z anihilacją, zapis do pliku
 5. Model Eden, anonimowa klasa wewnętrzna, Color
 6. Rysowanie, gaz sieciowy z przeszkodami
 7. Kalkulator
 8. Wątki

 
     Java - podstawy: