Adam Lipowski

 Fizyka Komputerowa


     Fizyka Komputerowa - metody, przykłady zastosowań:web analytics
 1. Całkowanie równań różniczkowych, układy chaotyczne, równanie logistyczne
 2. Gaz sieciowy
 3. Procesy wzrostu (DLA, Eden), fraktale, samopodobieństwo
 4. Perkolacje
 5. Dynamika populacji (drapieżniki i ofiary)
 6. Dylematy społeczne (teoria gier, dylemat więźnia)
 7. Algorytmy genetyczne
 8. Ekonofizyka
 9. Sieci złożone


     Laboratorium Komputerowe:

 1. Test generatora, Person/Student, Applet
 2. Rysowanie w apletach, jednowymiarowe błądzenie przypadkowe
 3. Błądzenie przypadkowe na płaszczyźnie
 4. Komponenty AWT, Specjalizowany słuchacz akcji
 5. Animacja, gaz sieciowy (3 cząstki, 100x100, dwugatunkowy)
 6. Prostokątne przeszkody
 7. Rysowanie przeszkód

 
     Java - podstawy:

 1. Podstawy języka (uruchamianie, instrukcje, typy, aplety)
 2. Klasy, interfejsy, AWT
 3. Grafika
 4. Wątki