Adam Lipowski

Mechanika Statystyczna i modelowanie komputerowe - materiały pomocnicze

 1. Dyfuzja, błądzenie przypadkowe
 2. Statystyczna natura entropii, model pierścieniowy Kaca, modele urnowe Ehrenfesta
 3. Gaz sieciowy (kinetyka anihilacji, driven systems)
 4. Modele wzrostu (DLA, Eden), fraktale
 5. Perkolacje
 6. Model Isinga
 7. Symulacje Monte Carlo


       Laboratorium Komputerowe:

  1. Generator l. losowych + dziedziczenie Person/Student
  2. Aplety, rysowanie w apletach, Canvas
  3. Błądzenie przypadkowe (d=1)
  4. Błądzenie przypadkowe (d=2)
  5. Swing, prosta animacja
  6. Gaz sieciowy
  7. Model Eden
  8. Perkolacje - znajdowanie klastrów
  9. Algorytm Leath'a
  10. Model Isinga       Java - podstawy
 1. Podstawy języka (uruchamianie, instrukcje, typy, aplety)
 2. Klasy, interfejsy, AWT
 3. Grafika