Adam Lipowski

Mechanika Statystyczna i modelowanie komputerowe - materiały pomocnicze

 1. Dyfuzja, błądzenie przypadkowe
 2. Statystyczna natura entropii, model pierścieniowy Kaca, modele urnowe Ehrenfesta
 3. Gaz sieciowy (kinetyka anihilacji, driven systems)
 4. Modele wzrostu (DLA, Eden), fraktale
 5. Perkolacje
 6. Symulacje Monte Carlo,  algorytm Metropolisa
 7. Model Isinga
       Laboratorium Komputerowe:
 1. Generator l. losowych + aplety+dziedziczenie (Person/Student)
 2. Błądzenie przypadkowe, rysowanie w apletach, Swing
 3. Gaz sieciowy, animacje
 4. Gaz sieciowy - anihilacja, zapis do pliku
 5. Model Eden
 6. Perkolacje
 7. model Isinga, algorytm Metropolisa
 8. model Isinga, metastabilność
 9. model Isinga, S=1
 10. symulowane wyżarzanie